ВИКОРИСТАННЯ ВАПНА В МЕТАЛУРГІЇ

В металургії негашене вапно має саме широке використання в якості флюсу в очищенні сталі. Воно є особливо ефективним при видаленні фосфору, сірки та діоксиду кремнію, а також в невеликій степені марганцю. Вапняковий флюс видаляє забруднення та формує шлак, який може бути відділений від сталі і виливатися з печі, як рідина.

Сталь часто вимагає вторинної переробки, щоб перетворити її в товарний продукт, особливо там, де необхідний абсолютно чистий метал. Багато вторинних процесів переробки використовують вапно для виконання основних функцій, таких як регулювання температури сталі або хімічного складу, видалення додаткових домішок і запобігання реабсорбції домішок з шлаків. Крім того, негашене вапно може бути використане з іншими матеріалами, наприклад, плавиковим шпатом чи окисом алюмінія, утворюючи синтетичний шлак, який використовується в якості флюсу для додаткового видалення сірки і фосфору після початкового процесу очищення сталі.

Вапно також використовується для нейтралізації сірчаної кислоти на основі травильного розчину, в якому також осідають солі заліза. Після травіння сталеві вироби занурюють у ванну з вапном, щоб нейтралізувати останні сліди травіння кислотою, що залишилась на металі. Крім того, гашене вапно використовують для забезпечення тимчасового захисту від корозії у вигляді нанесення покриття на сталеву продукцію, а також для нейтралізації сірчаної кислоти в побічних продуктах коксохімічної промисловості.

Кольорові метали

Як негашене, так і гашене вапно широко використовуються у флотації або відновленні багатьох руд кольорових металів, зокрема флотації мідної руди, в якій вапно діє як флотореагент (сприяє осіданню) і забезпечує правильну лужність в схемі флотації. Його також використовується при флотації цинку, нікелю і рудах, що містять цинк. Вапно часто використовується як консервант, сприяючи відновленню ксантогенатів для флотації інших хімічних продуктів.

Вапно також широко використовується при вилучення золота і срібла в процесі ціанування, щоб скоротити втрати ціаніду, дорогого реагенту, а також для контролю pH.

Глинозем і боксити – негашене вапно використовується в різних кількостях для видалення кремнезему з бокситових руд і каустифікації у виробництві глинозему. Ступінь його використання багато в чому залежить від якості використовуваних бокситів. Якщо руда чистіша – потрібно менше вапна і більше вапняку (процес спікання), в той час як в рудах з великою кількістю домішок потрібно більше вапна (процес Байера). В обох випадках, вапно необхідна для десілікації.

Магній – вапно використовується для отримання металевого магнію. У методі термічного відновлення, оксид магнію відновлюється з феросиліцію при високих температурах, додавання доломітового негашеного вапна забезпечує появи окису магнію. Цей процес виробляє газоподібний магній, який, в кінцевому рахунку, вони вбирають. Вапно також може бути використана в електролітичних процесах виробництва магнію.

Інша металургія – в виплавці і очищення міді, цинку, свинцю та інших кольорових рудах, шкідливі пари газу Б02 можуть бути нейтралізовані шляхом проходження цих газів через вапняне молоко (розбавлене ​​гашене вапно у водній суспензії) в газоочисник для запобігання утворення сірчаної кислоти в атмосфері, а також корозії обладнання станції.

Після виплавки нікелю, нікель осідає в киплячому розчині з вапняним молочком. У процесі електролітичного рафінування міді катодні листи змочують вапняної водою, щоб захистити їх від сірки в процесі переплавки.

Значна кількість негашеного вапна використовується як флюс при виробництві низьковуглецевого і ферохрому.

Вапно використовується в уранових збагачувальних млинах робочих систем кислотного вилуговування. Вапно нейтралізує кислотні відходи стоків перед їх скиданням.

У концентрації фосфоритів часто відбувається нарощування відходів фтору. Вапно в цьому випадку використовується для осідання цих фторидів.