Рекомендації

По застосуванню вапна карбонатного СаСО3 виробництва ПАТ “Любомирський вапняно-силікатний завод” на грунтах Полісся України.
На Поліссі досить поширені грунти з підвищеною кислотністю – дерново-підзолисті, сірі опідзолені, а також опідзолені.
Надмірна кислотність шкідливо впливає на ріст і розвиток рослин, погіршує ріст кореневої системи, послаблює синтез білкових речовин. Рослини на кислих грунтах швидше уражаються хворобами і пошкоджуються шкідниками, менш стійкі проти несприятливих кліматичних умов.
Для нейтралізації кислотності і ліквідації шкідливих явищ для рослин проводять вапнування грунтів.